Pogoji poslovanja

Informacije in vsebine na spletni strani inekta.si so uporabnikom na voljo pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Spletna stran inekta.si je v lasti podjetja:
INEKTA d.o.o
Leskovarjeva ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica

Elektronski naslov: info@inekta.si

Odgovornost
Podatki in informacije, dosegljivi na www.inekta.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Niti podjetje, niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju www.inekta.si, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov in informacij na www.inekta.si. Za pravilnost podatkov, ki jih podjetje pridobiva od drugih subjektov, ne jamči. Odgovornost podjetja za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala
Noben podatek oziroma informacija z inekta.si ne sme biti brez dovoljenja podjetja uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij z editio.si ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki.
Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljenje, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije z inekta.si lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano.
Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov “www.inekta.si”, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za škodo, ki bi podjetju nastala zaradi kršitve navedenih pogojev.

Reševanje sporov
Morebitne spore zaradi uporabe editio.si v nasprotju z določbami Splošnih pogojev in politike zasebnosti portala editio.si bodo uporabniki in podjetje reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

Scroll to Top